Metsäpalveluja koneellisesta puunkorjuusta maanmuokkaukseen

Karttulan Metsätyö Oy tekee Kuopion alueella koneellista puunkorjuuta, energiapuun korjuuta sekä maanmuokkausta. Työskentelemme Metsä Groupin alueurakoitsijana ja lisäksi korjaamme puuta Harvestia Oy:lle. Energiapuuhakkuita teemme Laania Oy:lle sekä Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistykselle.

Koneellisen puunkorjuun palvelumme pitävät sisällään uudistus-, harvennus- ja tonttihakkuut. Kalustomme koostuu hakkuu-, ajo- ja yhdistelmäkoneista. Päivitämme konekantaamme säännöllisesti mahdollisimman tehokkaan ja ekologisen työjäljen takaamiseksi. Tämä on mahdollistanut myös palveluidemme laajentamisen – vuodesta 2012 olemme tehneet maanmuokkausta.

Työmme energiapuun korjuun parissa on pitänyt sisällään korjuuteknologian kehitystä yhteistyökumppaniemme kanssa. Metsäalan oppilaitosten kanssa pyrimme vahvistamaan laadukkaan koulutuksen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä »